Skip to main content

Передмова від видавця

Для проектів, які розробляє та втілює в життя Федерація всесвітнього миру, потрібні як інституційне забезпечення, так і людський капітал. Протягом останнього десятиліття існування та роботи Федерації до справи встановлення миру у світі долучилися тисячі лідерів, провідних представників різних націй. Організація започаткувала почесну нагороду «Посол миру», яку в Україні отримали Леонід Кравчук, Михайло Захараш, Володимир Новохацький та багато інших. У 2014 році був удостоєний цього почесного звання й Павло Кривонос, генеральний директор Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв у зв’язку з діяльністю очолюваної ним організації.

Дипломатія — це особлива сфера, її інструменти надзвичайно важливі на шляху становлення, зміцнення та поширення ідей миру. Українській дипломатії належить особлива місія — попередити та захистити державу від агресії, бути рушієм, важливим суб’єктом у справі реалізації її інтересів. Брати участь, з одного боку, у вихованні нашого суспільства, його мобілізації на досягнення високих міжнародних цілей, а з іншого — забезпечувати сприятливі зовнішні умови для реалізації цих цілей, включно з таким важливим компонентом, як підвищення поваги до України у світі, поліпшення взаєморозуміння із зовнішніми партнерами, більш чітке й дохідливе роз’яснення зарубіжній громадськості завдань і надій, із якими наша країна виходить у зовнішній світ уже в третє десятиліття свого незалежного державного поступу, адже кожна нація виражає свою ідентичність через зовнішню політику, визначає власне місце у системі світових координат.

Те, що ми робимо сьогодні, ті рішення, що ми ухвалюємо, реагуючи на розвиток міжнародних подій і свої власні потреби, вже завтра окремим струмочком увіллються у загальний потік історичного поступу всього людства, додаючи до нього не надто масштабну, але своєрідну та важливу краплину. Саме з відповідальності перед нацією, перед людством має працювати справжня дипломатія, яка завжди була певною квінтесенцією здорового глузду, притаманного людській спільноті. Створенням позитивного іміджу України серед світової спільноти займається насамперед Міністерство закордонних справ та Дипломатична академія України. Долучилася до цієї непростої справи й ГДІП.

Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв — організація, яка повсякчас дбає про досить великий іноземний дипломатичний корпус, докладаючи належних зусиль, щоб кожному дипломату жилося в українській столиці не тільки комфортабельно, але й цікаво, наповнено... Організація прагне збільшити шанси на позитивне враження іноземців про Україну, її народ, культуру, духовність. Сьогодні ГДІП не тільки кваліфікований посередник між державними установами та органами, гарант якісного й точного виконання різноманітних побутових замовлень, а й справжній повпред культури та духовності нашої країни: організовує поїздки в регіони України, влаштовує творчі акції у філармонічних та театральних закладах, залучає іноземних дипломатів до участі в народних гуляннях і святах. Протягом останніх 20-ти років було здійснено екскурсії дипломатичного корпусу в усі регіони України. Кожний дипломат, який із часом завершить свою каденцію в нашій державі, матиме задоволення сказати, як це вже було не раз: «Я ще до вас повернуся — гостем, другом, посланцем».

Враховуючи значний інтерес дипломатичного корпусу до історичної та культурної спадщини українського народу, а також для інформаційного забезпечення історико-культурних зв’язків, налагодження неофіційного спілкування на основі гуманітарних інтересів, виникла потреба мати організацію, яка здійснювала б це професійно. З ініціативи ГДІП з’явилася наукова громадська організація Історичний клуб «Планета». Клубні засідання викликали жвавий інтерес не тільки широкої наукової громадськості, діячів культури, журналістів, але й дипломатів. Однією з активних форм діяльності Історичного клубу «Планета» стало проведення круглих столів за участю головних редакторів провідних ЗМІ, у яких брали участь представники іноземних видань, акредитованих в Україні. Через видання Клубу («Україна дипломатична», «Історичний календар», «Пам’ять століть») налагодилися контакти із зарубіжними вченими та вищими навчальними закладами.

У реалізації іміджевих заходів важливою є співпраця колективу ГДІП як з урядовими, так і з громадськими організаціями, зацікавленими у поліпшенні статусу України у світі.